Parkscheiding

Het huidige G.J. van Heekpark is een samenvoeging van twee parken, die op de plek van de parkscheiding met elkaar verbonden waren: het Van Lochemsbleekpark en het G.J. van Heekpark.

Twee werelden in één park.

De twee parken zijn gemakkelijk te onderscheiden door de verschillende stijlen. Het G.J. van Heekpark is formeel en monumentaal. Het Van Lochemsbleekpark is herkenbaar aan de dichte begroeiing en het romantische karakter. Het Van Lochemsbleekpark was oorspronkelijk de buitenplaats van de familie Roessingh en is in 1917 aan de familie Van Heek verkocht. Landschapsarchitect en ontwerper Wattez heeft er in 1928 een park van gemaakt, waarbij het bosachtige karakter behouden is gebleven. In het Van Lochemsbleek-gedeelte zijn het de vijver met fontein, de berceau en dierenweiden die het landschap vorm geven. In het Van Heek-gedeelte zijn onder andere het ovaal, de sportvelden en de waterspeelplaats belangrijke landschapselementen. Op de huidige plek van de parkscheiding is nog een paal van het hek bewaard gebleven als herinnering aan de twee delen. De twee delen vormen tegenwoordig het veelzijdige G.J. van Heekpark.

Neem nu het rechter pad. Het paaltje staat links bij het bankje, een stukje voor de vierde zuil.

Dit stuk park lijkt meer op een bos. De bomen staan dicht bij elkaar en er zijn veel kronkelpaden. Hier waren vroeger twee verschillende parken. Er staat nog een metalen paaltje waar een hek was.


Toch wel! Goed zoeken, dan vind je hem zo!
Het paaltje staat vlakbij waar je staat. Goed zoeken! Hij staat goed verstopt!
Dat klopt inderdaad! Vroeger was het een heel groot hek. Ga vlug door! Let op! het volgende paaltje is ook groen!