Roombeek

Van oudsher stroomt de Roombeek door Enschede. De beek werd veel gebruikt door de bewoners van Twente en de lokale industrie. De functie van de beek is in de loop der jaren veranderd.

Niet zomaar een beekje.

De Roombeek stroomde vroeger zichtbaar van Enschede naar Hengelo. De beek dankt haar naam aan het roomwitte leemwater dat door de beek stroomde. De beek werd eeuwenlang gebruikt door de inwoners van Enschede en de textielindustrie. De groei van de textielindustrie en de verstedelijking in de negentiende eeuw vervuilde de beek en deze werd vervangen door ondergrondse water af- en aanvoer en een ondergronds riool. Op het moment dat het gebruik van grondwater door de textielindustrie afnam, begon het grondwater weer te stijgen. Als gevolg hiervan was het nuttig om de Roombeek in ere te herstellen voor de regulering van de grondwaterstand. Overtollig regenwater kan nu langs een natuurlijke weg afgevoerd worden.
De Roombeek is nu terug gebracht in het stadsbeeld van Enschede. De beek stroomt nu vanaf de Kottenkampvijver in het noorden van Enschede, door de wijk Roombeek, het G.J. van Heekpark en het Ledeboerpark tot aan het terrein van de Universiteit Twente, waar het over gaat in de Drienerbeek richting Hengelo. Op diverse plekken in en langs de Roombeek zijn kunstwerken en spelelementen geplaatst. Tijdens het wandelen door het G.J. van Heekpark, komt men de Roombeek regelmatig tegen.

Wandel over de betonnen brug richting de grote pilaar.

De Roombeek stroomt al heel lang van Enschede naar Hengelo. Vroeger wasten mensen hun kleren erin. Nu kan je er op speciale plekken in spelen. Verderop in de speurtocht kom je langs zo'n speelplek.

Waarom wordt het woord "treur" gebruikt in de naam van de bomen?


Dat klopt als een bus! De pijl op het paaltje wijst naar de volgende paal!
Bijna juist! Probeer het nog eens!
Dat is niet goed, maar klinkt wel erg lekker! Nog een keer klikken?